Lọc dữ liệu filters trong php 7

Thông thường qua phương thức $_POST hoặc $_GET chúng ta nhận dữ liệu từ phương thức này. Trước khi sử dụng dữ liệu chúng ta sẽ kiểm tra […]

Sessions trong php 7

Một Sessions trong php 7 là một cách để lưu trữ thông tin (theo các biến) sẽ được sử dụng trên nhiều trang. Không giống như cookie, thông […]

Sessions trong php 5

Một Sessions trong php 5 là một cách để lưu trữ thông tin (theo các biến) sẽ được sử dụng trên nhiều trang. Không giống như cookie, thông […]

PHP 5 Cookie và cách sử dụng

Cookie là gì? Một cookie thường được sử dụng để xác định người dùng. PHP 5 Cookie là một tập tin nhỏ mà máy chủ nhúng trên máy […]

PHP 7 upload file hình ảnh lên server

PHP 7 upload file hình ảnh lên máy chủ là chức năng thường xuyên phải làm của các webmaster. Tuy nhiên, với sự dễ dàng đến nguy hiểm, […]

PHP 7 tạo file ghi file

Với dữ liệu bạn đã chuẩn bị. PHP 7 sẽ giúp bạn ghi file bằng hàm sau: Hàm fopen () trong php 7 cũng được sử dụng để […]

PHP tạo file ghi file

Khi bạn muốn tạo ra file hay nói cách khác là ghi ra file như .txt .doc…Với dữ liệu bạn đã chuẩn bị thì bạn hoàn toàn có […]