Giới thiệu khóa học lập trình web

Nói đến web thì có rất nhiều ngôn ngữ lập trình để tạo dựng nên một trang web như: Java, ASP… Nhưng có một ngôn ngữ chỉ chuyên về web thôi đó là ngôn ngữ lập trình PHP viết tắt của “Hypertext Preprocessor”  Và hiện nay hầu hết các trang web được viết bằng ngôn ngữ PHP, ngay cả những trang web lớn wikipedia.com hay mạng xã hội nổi tiếng facebook.com cũng dùng PHP để thiết kế trang web.

lạp trinh web PHP

Mã nguồn tiếng anh gọi là source code của ngôn ngữ lập trình PHP là bao gồm cấu trúc lệnh. Nó ra lệnh cho server làm việc như: số người đang online, hiện tại là bao nhiêu giờ…

Để tạo ra trang web một lập trình viên chuyên nghiệp về web sẽ biết thêm cơ bản về Mysql, HTML, Javascript, CSS những khái niệm và sử dụng chúng rất đơn giản.

Please follow and like us: