Học lập trình web

Tôi không biết gì về lập trình tôi có thể tham gia khóa học được không?

Khóa học là chia sẽ từ cơ bản đến nâng cao, bạn không cần biết gì về lập trình bạn vẫn theo học bình thường

Tôi đã biết một ích về lập trình tôi có tham gia được không?

Đương nhiên là được, những kiến thức cơ bản nếu bạn biết rồi thì xem qua nhanh, đến phần dự án thực tế và những công nghệ bạn phải thực hành để thành kiến thức của mình.