Khái niệm PHP các bài học cơ bản nhất

_ Khái niệm PHP _ 

PHP viết tắt Hypertext Preprocessor  là một ngôn ngữ lập trình kịch bản. “kịch bản” này rất đơn giản và nhanh, gọn, lẹ hiệu quả rất cao cũng như tính thân thiện của ngôn ngữ lập trình web PHP. PHP ngày nay cộng đồng rất lớn và đây là ngôn ngữ chuyên về web. Vì vậy khi nhắc đến web nhiều người sẽ nghỉ ngay đến PHP. Và một số thương hiệu lớn cũng như mạng xã hội facebook cũng sử dụng ngôn ngữ lập trình web PHP.

  • PHP lập trình phía server và nhúng trong HTML. Nó kết hợp với cơ sở dữ liệu tạo thành nội dung động
  • PHP có thể kết nối với cơ sở dữ liệu như Oracle, SQL Server… Nhưng bộ 2 như người bạn thân thiết là PHP và Mysql
  • Trình biên dịch đi cùng PHP là Apache, Nginx
  • PHP hỗ trợ các giao thức lớn như POP3, IMAP, và LDAP
  • Cũng như các ngôn ngữ khác bạn có thể sử dụng tốt lập trình hướng đối tượng với PHP

Ví dụ cơ bản đầu tiên để làm quen với Script trong PHP hello world

Như đã nói trước đó, PHP được nhúng trong HTML. Nghĩa là, bên trong HTML bạn sẽ có thể có các lệnh PHP như sau:

Vậy là bạn đã biết PHP rồi đó giỏi không?

Thẻ phổ biến nhất là thẻ nhúng PHPvào HTML <?php…?> 

Trang chỉ có mã nguồn HTML và CSS là trang tĩnh. Khi người dùng yêu cầu xem một trang web thì yêu cầu đó sẽ được gửi yêu cầu về phía Server. Tiếp theo Server chỉ đơn giản là gửi nội dung trang web mà người dùng muốn xem về trình duyệt cho người dùng.

 

Please follow and like us: