Nginx là gì?

Nginx  là gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều quan tâm đến webserver điều đặt ra.

Nginx là máy chủ proxy mã nguồn mở được sử dụng phổ biến với giao thức HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, và IMAP.

Nginx tập trung vào việc phục vụ số lượng truy cập cùng lúc cao. Hay nói cách khác được nhiều người truy cập cùng lúc. Và việc tiêu hao bộ nhớ thấp.

Nginx được biết đến bởi sự ổn định cao. Nhiều tính năng, cấu hình đơn giản và tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ.

Năm vào năm 2002 Nginx lúc đầu được phát triển bởi Igor Sysoev và công bố lần đầu vào năm 2004. Vào tháng 7 năm 2011, công ty Nginx Inc được thành lập và có trụ sở tại San Francisco, California, USA. Năm 2013, Nginx nhận được 10 triệu USD đầu tư từ New Enterprise Associates.

Không giống như các hoạt đôngn máy chủ khác dựa vào luồng để xử lý các truy vấn.

Nginx sử dụng kiến trúc hướng sự kiện không đồng bộ (asynchronous) và có khả năng mở rộng. Ngay cả khi bạn không cần phải xử lý hàng ngàn truy vấn đồng thời. Như vậy bạn nên sử dụng Nginx do hiệu suất cao và tiêu hao bộ nhớ thấp so với Apache.

Nginx có thể được cài đặt và sử dụng trên VPS cấu hình thấp nhất. Hoặc cho đến một hệ thống rộng lớn như cloud server với nhiều clusters.

Please follow and like us: