PHP liên quan đến files, tập tin

Việc đọc, ghi file như .txt… là việc thường xuyên phải làm của người phát triển web. Đây là bài viết giới thiệu về việc PHP liên quan […]

PHP định dạng ngày giờ

Một trong những yêu cầu hay gặp phải của lập trình viên là php định dạng ngày giờ phút giây. Tức là dùng ngôn ngữ lập trình web […]

PHP 5 mảng nhiều chiều

Kiểu dữ liệu mảng trong php 5 bao gồm có mảng 1 chiều và nhiều chiều. Sau đây là ví dụ về php 5 mảng nhiều chiều. Ví […]

Giữ giá trị Form trong PHP

Khi bạn tạo 1 Form để nhập giữ liệu. Nhập xong rồi bước tiếp theo là người dùng (user) muốn chỉnh sử lại thông tin đã nhập. Và […]

Download NetBeans viết code PHP

Download NetBeans viết code PHP. NetBeans là phần mềm để viết code (dev). Trong bài viết này hocdelam.info hướng dẫn bạn  download NetBeans viết code PHP. Tức là […]

Repository trong Laravel

Repository trong Larave 1

Repository trong Laravel là gì? Là một lớp nằm trung tâm để xử lý việc truy cập dữ liệu và xử lý logic Repository trong Laravel nghe qua kỹ […]

Nginx là gì?

Nginx  là gì? Đây là câu hỏi mà rất nhiều quan tâm đến webserver điều đặt ra. Nginx là máy chủ proxy mã nguồn mở được sử dụng […]