Sessions trong php 5

Một Sessions trong php 5 là một cách để lưu trữ thông tin (theo các biến) sẽ được sử dụng trên nhiều trang. Không giống như cookie, thông […]

PHP 5 Cookie và cách sử dụng

Cookie là gì? Một cookie thường được sử dụng để xác định người dùng. PHP 5 Cookie là một tập tin nhỏ mà máy chủ nhúng trên máy […]

PHP tạo file ghi file

Khi bạn muốn tạo ra file hay nói cách khác là ghi ra file như .txt .doc…Với dữ liệu bạn đã chuẩn bị thì bạn hoàn toàn có […]

PHP liên quan đến files, tập tin

Việc đọc, ghi file như .txt… là việc thường xuyên phải làm của người phát triển web. Đây là bài viết giới thiệu về việc PHP liên quan […]

PHP định dạng ngày giờ

Một trong những yêu cầu hay gặp phải của lập trình viên là php định dạng ngày giờ phút giây. Tức là dùng ngôn ngữ lập trình web […]

PHP 5 mảng nhiều chiều

Kiểu dữ liệu mảng trong php 5 bao gồm có mảng 1 chiều và nhiều chiều. Sau đây là ví dụ về php 5 mảng nhiều chiều. Ví […]